Parketman

0

Klantenservice is gesloten: Bel +32 52 21 39 03 | Email: info@laminaatman.be


ParketmanParketman

×

Registration

Profile Informations

Login Datas

or login

First name is required!
Last name is required!
First name is not valid!
Last name is not valid!
This is not an email address!
Email address is required!
This email is already registered!
Password is required!
Enter a valid password!
Please enter 6 or more characters!
Please enter 16 or less characters!
Passwords are not same!
Terms and Conditions are required!
Email or Password is wrong!

Algemene Verkoopsvoorwaarden 2018 - Parketman

Versie 2018.1


geldig vanaf 17/02/2018 en vervangt alle voorgaanden.

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden gaan uit van:
PARKETMAN.BE
Zetel: Vosmeer 16, 9200 Dendermonde, België.

Titel 1. Toepassing


1. Alle aankopen op parketman.be zijn gehouden aan de hierna volgende bepalingen.
2. Parketman.be heeft op elk moment het recht om wijzigingen aan te brengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Wijzigingen zijn pas van toepassing bij aankopen na de datum van de aangebrachte wijzigingen.
3. Alle aankopen zijn gebonden aan het Belgische en Europees recht.
4. Alle geschillen rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeiend uit verbintenissen aangegaan door en met parketman.be vallen onder de Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Dendermonde.

Titel 2. Offertes


5. Elke persoon heeft de mogelijkheid om via mail een offerte aan te vragen bij parketman.be via info@parketman.be.
6. Aangeboden offertes door parketman.be zijn voor de klant volledig vrijblijvend. Ze zijn pas bindend voor verkoop als de klant dit zo uitdrukkelijk en op schriftelijke wijze verklaart.
7. Alle opgemaakte offertes zijn gebaseerd op thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien de lonen en materialen een prijswijziging ondergaan, behoudt parketman.be het recht om de prijzen op een evenredige manier aan te passen.
8. Alle offertes, inclusief de hierna genoemde uitzonderingen, zijn 14 dagen geldig.
Offertes van promotieartikelen, lotverkopen, reeksen met beperkte hoeveelheid en/of maandpromoties zijn geldig zolang de voorraad strekt en/of de desbetreffende promotievoorwaarden duren.

Titel 3. Prijzen


9. Alle vermelde prijzen op parketman.be zijn uitgedrukt in EURO en inclusief 21% BTW.
10. Bij aankoop geldt de prijs die op het moment van aankoop terug te vinden is op parketman.be.
11. Goederen zijn steeds franco geleverd vanaf 450 EURO inclusief BTW. Indien de bestelwaarde niet hoger is dan 450 EURO inclusief BTW wordt er een vaste verzendingskost aangerekend van 60 EURO.

Titel 4. Aanbod


12. Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden parketman.be niet.
13. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door parketman.be. Parketman.bekan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Titel 5. Online aankopen


14. De online aankoop is bindend van zodra de klant haar aankoop betaald heeft.
15. De klant kan online betalen via:
 • - overschrijving
 • - bankkaart
 • - kredietkaart
 • - Bitcoin
16. Pas van zodra de klant de bestelde goederen heeft betaald, worden de bestelde goederen in stock gezet en in overeenstemming met Titel 6 verzonden door parketman.be.
17. Parketman.be heeft ten alle tijden het recht om een bestelling van een klant te weigeren wanneer de desbetreffende klant in het verleden nalatigheden en onregelmatigheden heeft vertoond in zijn aankopen.
18. Indien de klant nalatig- of onregelmatigheden vertoont in zijn betalingen of verbintenissen vervat in deze Algemene Voorwaarden heeft parketman.be het recht om de bestelling te annuleren en de hieruit voortvloeiende kosten toe te rekenen aan de klant.
19. Een onlineaankoop kan door een klant ten alle tijden kosteloos geannuleerd worden, behoudens volgende uitzonderingen:
 • - Een bestelling van maatwerk en/of goederen die niet meer voorradig zijn, kunnen nooit geannuleerd worden.
 • - Bestelde goederen die reeds verzonden zijn, kunnen niet kosteloos geannuleerd worden. Verzonden goederen kunnen geannuleerd worden, maar de reeds gemaakte verzendingskosten vallen volledig ten kosten van de klant.
Een vraag tot annulering dient door de klant per mail verzonden te worden aan parketman.be via info@parketman.be.
20. Indien de Klant de overeenkomst annuleert, zal parketman.be alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen, nadat parketman.be op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen.

Titel 6. Levering | Afhaling


21. Online aankopen op parketman.be worden standaard geleverd aan huis van de klant, tenzij anders bepaald zoals in artikel 31. De leveringskosten zijn volledig ten kosten van de klant en zijn bepaald in artikel 11.
22. Aangekochte goederen kunnen wereldwijd geleverd worden.
23. Aangekochte goederen worden geleverd binnen een termijn van 10 tot 15 dagen. Indien de levering niet binnen deze leveringstermijn valt, wordt de klant ten alle tijden verwittigd.
24. Leveringstermijnen zijn louter informatief en niet bindend voor parketman.be.
25. Indien parketman.be door overmacht er niet in slaagt bepaalde goederen en/of diensten te leveren kan zij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
26. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet door de klant onverwijld worden gemeld aan parketman.be.
27. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant van zodra hij (of een door hem aangewezen derde partij) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.
28. Leveringen van goederen gebeuren steeds op de begane grond tot de eerste trede.
De woning dient goed bereikbaar te zijn via verharde wegen. Het uitladen van de vrachtwagen dient eveneens op een verharde weg plaats te vinden, zodat de palletwagen naar behoren kan functioneren.
29. Bij levering dient de klant aanwezig te zijn op de opgegeven dag en op het opgegeven adres. Indien de klant niet aanwezig is, wordt de levering verplaatst naar een volgende datum. De kosten die hieruit voortkomen zijn volledig ten lasten van de klant.
Een levering kan maximaal 1 maal verplaatst worden naar een volgende datum. Indien de klant bij de 2e levering niet aanwezig is, moeten de goederen afgehaald worden in het magazijn / de zetel te Dendermonde, België van parketman.be. De leveringskosten zijn volledig ten lasten van de klant.
30. Bij levering dient er minstens 1 persoon aanwezig te zijn die in staat is om de chauffeur te helpen bij het lossen van de goederen.
31. De klant kan bij haar online aankoop via mail verzoeken een bestelling “in wacht” te plaatsen. De bestelde goederen worden voor een maximale duur van 6 maanden gestockeerd door parketman.be. Deze stockage is kosteloos voor de klant.
Klanten kunnen na de “in wacht”-stockageperiode hun goederen laten leveren op een gekozen adres en in overeenstemming met de artikelen onder Titel 6 of in samenspraak met parketman.behun gekochte goederen afhalen op het adres van de zetel, Vosmeer 16, 9200 Dendermonde, België.

Titel 7. Herroepingsrecht


32. De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen en haar goederen in verkoopbare staat en originele verpakking terug te zenden.
33. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde het goed fysiek in bezit krijgt.
34. Indien de klant beroep wenst te doen op haar Herroepingsrecht, moet ze dit op een ondubbelzinnige wijze te kennen gegeven aan parketman.be via info@parketman.be.
35. Goederen kunnen terugbezorgd worden naar de zetel van parketman.be via volgende manieren:
 • Via eigen transport van de klant.
 • Via transport van parketman.be.
In beide gevallen vallen de transportkosten volledig ten kosten aan de klant.
Bij transport van parketman.be bedragen de transportkosten 150 EURO in België en 250 EURO in Nederland. Bij andere landen wordt er ad hoc, rekening houdend met de thans geldende prijzen, een transportkost bepaald.
36. De klant zal haar geld terugkrijgen:
 • - Binnen 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant via eigen transport haar gekochte goederen terugbezorgd heeft aan parketman.be.
 • - Voor de dag dat parketman.be de goederen komt ophalen bij de klant.
Parketman.be zal de klant terugbetalen met hetzelfde betalingsmiddel als waarmee de klant betaald heeft.

Titel 8. Garanties


37. Garanties op bestelde goederen gaan uit van de fabrikant van gekochte goederen en niet vanuit parketman.be. Elke aanspraak op garantie dient te gebeuren bij de fabrikant die de garantie aanbiedt.
38. De klant kan geen enkele geldelijke compensatie of schadevergoeding eisen van parketman.be betreffende onvolmaaktheden en/of andere gebreken aan het geleverd goed.
De verantwoordelijkheid van parketman.be beperkt zich enkel tot de vervanging van het product. Deze verantwoordelijkheid is enkel van toepassing wanneer het product foutief geleverd is door Parketman.be.

Titel 9. Eigendomsvoorbehoud


39. In afwijking van artikel 1583 Burgerlijk Wetboek behoudt Parketman.be het eigendomsrecht over bestelde goederen, die nog niet betaald zijn.
40. In afwijking van artikel 1583 Burgerlijk Wetboek behoudt Parketman.be het eigendomsrecht over geplaatste goederen, die nog niet betaald zijn.
41. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van parketman.be te wijzen.

Titel 10. Klantendienst


42. De klantendienst van parketman.be is bereikbaar op het telefoonnummer 052 21 39 03, via e-mail op info@parketman.be of per post op het volgende adres: Vosmeer 16, 9200 Baasrode, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Titel 11. Privacy


43. De verantwoordelijke voor de verwerking, parketman.be respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
44.De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor het verwerken van bestellingen en promotionele doeleinden.
45. U heeft ten alle tijden het recht om uw gegevens op te vragen bij parketman.be via de klantendienst, bepaald in Titel 10.
46. Wij behandelen al uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Uw gegevens kunnen wel gedeeld worden met onze andere bedrijven onder de koepel, Belingro.
47. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, parketman.be heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
48. Parketman.be houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Titel 12. Cookies


49. Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
50. Parketman.be gebruikt de volgende cookies:
 • - First party cookies: technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren.
 • - Third Party cookies: cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden.
51. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Houd er wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
52. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Titel 13. Diversen


53. Gewichten, hoeveelheden en andere technische karakteristieken op Parketman.bezijn bij benadering gegeven.
54. Foto’s bij goederen op parketman.be zijn louter decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
© Parketman. Alle rechten voorbehouden.